İngilizce Eğitimi

img

“Hedefimiz, farklı kültürleri bir arada buluşturarak ve öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri etkin kullanarak birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır.”

BİLİNGUAL ( Çift Dilli) Eğitim Programı

Mutlu Çocuklar Anaokulunda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Rusça öğretilmektedir. Farklı kültürleri bir arada barındıran Mutlu Çocuklar Anaokulu, farklı kültürlere saygı duymayı ve farklı dillerde iletişim becerisini okul öncesinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ana Dil Seviyesinde İngilizce Eğitimi

img

Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, Türk ve “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır. Yabancı dile karşı ilgi uyandırarak öğrencilerin iki dili aynı anda öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler İngilizceyi resimle, oyunla, dansla, dramayla, şarkılarla ve fen-doğa çalışmalarıyla öğrenirler. Ana dil etkinlikleri ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları her gün birer etkinlik saati olmak üzere anaokulu öğretmenleri tarafından yürütülür. Branş öğretmenleri etkinliklerinde hedeflenen kavramları aynı anda her iki dilde de açıklar. Böylece İngilizce farklı konularla da işlenerek pekiştirilir.